Školstvo


Základná škola v obci bola zrušená v roku 1982

V období rokov 1982 až 2015 väčšia časť deti navštevovala ZŠ- Internátnu v Humennom a časť ZŠ v Papíne. 

V roku 2015 sa zatvorila ZŠ -  Internátna v Humennom a od školského roka 2015 všetci školopovinné deti z obce navštevujú  Základnú školu 1. – 9. ročník v Papíne.

.