Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva odielo
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 1
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 2
pdf Zmluva o dielo (PHSR 2014-2020)
pdf Dohoda č.17/2015/§54-ŠnZ
pdf Zmluva odielo
pdf Dodatok k zmluve
pdf Nájomná zmluva