Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva odielo
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 1
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 2
pdf Zmluva o dielo (PHSR 2014-2020)
pdf Dohoda č.17/2015/§54-ŠnZ
pdf Zmluva odielo
pdf Dodatok k zmluve
pdf Nájomná zmluva
pdf Zmluva o nájme pozemkov
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva audit 2018
pdf Zmluva o poskytovaní ekonom. a účtov. poradenstva
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských a poradenských služieb 2019
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi