Aktuality

VÝSTAVBA DOMU NÁDEJE V OBCI NIŽNÁ JABLONKA

Zahájenie výstavby Domu nádeje:   september 2008

Predpokladané ukončenie stavby:   rok 2011

Náklad stavby:   43.152,09 € (svojpomocne)