Súčasnosť

Víziou obce Nižná Jablonka

je realizovať nový zodpovedný rozvoj, ktorý zlepší život všetkých obyvateľov obce a vytvorí vhodné podmienky pre plnohodnotný život nielen súčasnej, ale aj budúcich generácií obyvateľov. Obec sa stane miestom pre spokojný život občanov v ekologicky nenarušenom prostredí, s dobudovanou technickou infraštruktúrou, s fungujúcimi zariadeniami podporujúcimi rozvoj kultúrnej úrovne obyvateľstva a miestom pre športové aktivity i oddych všetkých obyvateľov obce.


V súčasnosti sa v obci zrealizovali a realizujú tieto projekty:

1. Plynofikácia obce Nižná Jablonka: rok 2004

2. Výstavba mosta k rómskej osade: rok 2005-2006

3. Výstavba časti miestnej komukácie, upráva vodného toku a výstavba mosta v miestnej časti Potičok rok:      2005-2006   

4. Rekonštrukcia nízkeho napätia: rok 2006-2007

5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia: rok 2007

6. Oprava krytu štátnych ciest v obci: rok 2007-2009

7. Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu (podlahy, sokle): rok 2007-2008

8. Výmena okien obecného úradu: rok 2008-2010