Dokumenty

Program odpadového hospodárstva Program obce Nižná Jablonka: na roky 2016-2020
pdf Program odpadového hospodárstva obce Nižná Jablonka na roky 2016 - 2020
VZN - Obce
VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
rtf VZN na rok 2012
rtf VZN na rok 2013
rtf VZN na rok 2014
rtf VZN na rok 2015
rtf VZN na rok 2016
rtf VZN na rok 2017
rtf VZN rok 2018
docx VZN
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Jablonka
- strategický dokument
pdf Titulná strana PHSR 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
pdf PHSR obce Nižná Jablonka 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
pdf Titulná strana PHSR 2007-2013 s výhľadom do roku 2015
pdf PHSR obce Nižná Jablonka 2007-2013 s výhľadom do roku 2015
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Koškovského mikroregiónu 2004 - 2014
- strategický dokument
pdf Obálka
pdf PHSR Koškovského mikroregiónu
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Pčolinskej a Udavskej doliny 2004-2014
- strategický dokument
pdf PHSR MR Pčolinskej a Udavskej doliny