Šport

Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.

V živote obce je najpopulárnejším športom futbal.

Zariadenia pre športovú činnosť predstavujú športové priestory areálu futbalového ihriska.