Kultúra

Stav v obci Nižná Jablonka je nasledovný:

- Obec Nižná Jablonka má vybudovaný kultúrny dom, pre zhromaždenia občanov a spoločenské
podujatia.
- V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol zasvätený Nanebovzatia Panny Márie z roku 1756 v štýle neskorý barok, ktorý je zapísaný v zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok regiónu Horný Zemplín podľa Pamiatkového úradu SR. Ďalej sa v obci nachádza aj pravoslávny kostol.

Terajšie priestorové vybavenie obce pre oblasť kultúry je dostatočné.